Recherche

Électricité

Česká republika-Fulnek:

Attribution de contrat

Des informations générales

République tchèque
   FULNEK
   eu:148606-2017
   Avr 20, 2017
   Tchèque
   Autre

Adresse de contact

   Město Fulnek
Fulnek
République tchèque

Marchandises, Travaux et Services

Électricité  

Résumé

      

Notice type: 01B03 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-148606
Referenced Document Number: 2017/S 041-074509
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Restricted procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Lowest price

Texte original

      
Avis de préinformation
Fournitures
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
Město Fulnek
nám. Komenského 12
Fulnek
742 45
CZ
Point(s) de contact: Ivona Štefková
E-mail: stefkova@ecentre.cz
Code NUTS: CZ080
Adresse(s) internet:
http://www.fulnek.cz/
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur
Dynamický nákupní systém dodávek elektrické energie pro město Fulnek.
Numéro de référence du dossier: 00511
II.1.2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
09310000
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte

Zadávací řízení na tuto nadlimitní veřejnou zakázku bylo zahájeno formou otevřeného zadávacího řízení dle § 27 a § 93 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ). V souladu s § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) zařadí zadavatel do DNS dodavatele, který předloží žádost o účast v souladu s požadavky ZZVZ a zadavatele a splní tak podmínky pro zařazení do DNS. Po zavedení DNS bude zadavatel zadávat veřejné zakázky v DNS dle ustanovení § 141 ZZVZ.

II.1.7) Valeur hors TVA
Valeur hors TVA: 3400000.00  CZK
II.2) Description
II.2.2) Objet(s) supplémentaire(s)

II.2.2) Lieu principal de prestation
Code NUTS: CZ080
Lieu principal de prestation: Fulnek.
II.2.3) Description

Zavedení DNS na dodávky elektrické energie.

Section IV: Procédure
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires
VI.5) Date d’envoi du présent avis
2017-04-18

More information: Cliquez ici
Veuillez noter que cet avis est pour information seulement.
Nous nous efforçons de fournir des informations les plus exactes et mises à jour mais nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations fournies sur notre site ne contiennent pas d'erreur.
Si vous avez des suggestions/corrections pour cet avis, n'hésitez pas à nous en informer.