Recherche

Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes

Suomi-Helsinki:

Avis d'appel d'offres

Des informations générales

Finlande
   HELSINKI
   eu:149555-2017
   Avr 20, 2017
   Mai 26, 2017
   Finlandais
   Autre

Adresse de contact

   Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos
Helsinki
Finlande

Marchandises, Travaux et Services

Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes  

Résumé

      

Notice type: 01G05 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149555
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Texte original

      
Avis de préinformation
Services
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos
Toinen Linja 7 A
Helsinki
00530
FI
Point(s) de contact: Tuomas Alakurtti
E-mail: tuomas.alakurtti@hel.fi
Code NUTS: FI181
Adresse(s) internet:
http://www.hel.fi/www/hkl/fi
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
I.3) Activité principale
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur
Töhryjen poistopalvelu kiinteistöistä, raitiovaunuista sekä muista kohteista.
Numéro de référence du dossier: 27H17
II.1.2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
90600000
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte

Palvelun kohteena on Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) kiinteistöjen ja raitiovaunujen töhryjen poisto, tarrojen poisto raitiovaunuista sekä raitiovaunujen suoja-ainekäsittely. Palvelu sisältää töhryjen, tarrojen, erikseen ilmoitettujen julisteiden ja lappujen poiston sekä tilaajan töhryksi luokittelemat muut asiat.

Palvelu on jaettu kahteen osaan.

OSA 1 käsittää töhryjen poiston kiinteistöistä ja OSA 2 käsittää töhryjen poiston raitiovaunuista.

Sopimuskauden alussa puhdistettavat kiinteistökohteet on lueteltu tarjouspyynnön liitteessä (liite 1.2) Palvelukuvauskohdeluettelo. Töhryjen poiston raitiovaunuista tarkempi kuvaus palvelun laajuudesta ja kohteista on tarjouspyynnön liitteessä (liite 2.1) Palvelukuvaus_Raitiovaunut. Kohteet saattavat vähentyä tai lisääntyä sopimuskauden aikana. Tarjottavan palvelun tulee olla tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen.

II.2) Description
II.2.2) Objet(s) supplémentaire(s)

90600000

II.2.2) Lieu principal de prestation
Code NUTS: FI181
Lieu principal de prestation: Helsinki ja Espoo.
II.2.3) Description

Palvelun kohteena on Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kiinteistöt ja muut kohteet. Tilaaja edellyttää, että Palveluntuottaja ymmärtää ja tuntee palvelun kohteen erityispiirteet (työskentelyolosuhteet, turvallisuusohjeet ja erilaiset pintamateriaalit ym.) siten, että pystyy arvioimaan työhön käytettävät resurssit oikein.

Sopimuskauden alussa puhdistettavat kohteet ovat:

— Metroasemat Helsinki,

— Metroasemat Espoo,

— Varikot – Muut kiinteistöt,

— Terminaalit,

— WC-tilat,

— Muut kohteet (optio).

Tarkempi luettelo ja tiedot kohteista on tarjouspyynnön liitteessä (liite 1.2) Palvelukuvauskohdeluettelo. Kohteet saattavat vähentyä tai lisääntyä sopimuskauden aikana.

II.2.2) Objet(s) supplémentaire(s)

90600000

II.2.2) Lieu principal de prestation
Code NUTS: FI181
Lieu principal de prestation: Helsinki.
II.2.3) Description

Palvelun kohteena on Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) raitiovaunujen töhryjen ja tarrojen poisto sekä raitiovaunujen suoja-ainekäsittelyn tarjouspyynnön liitteiden mukaisesti. Palvelu sisältää töhryjen, tarrojen, erikseen ilmoitettujen julisteiden ja lappujen poiston sekä tilaajan töhryksi luokittelemat muut asiat. Tarkempi kuvaus palvelun laajuudesta ja kohteista on tarjouspyynnön liitteessä (liite 2.1) Palvelukuvaus.

Kohteet saattavat vähentyä tai lisääntyä sopimuskauden aikana. Tarjottavan palvelun tulee olla tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen.

Section IV: Procédure
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires
VI.5) Date d’envoi du présent avis
2017-04-19

More information: Cliquez ici
Veuillez noter que cet avis est pour information seulement.
Nous nous efforçons de fournir des informations les plus exactes et mises à jour mais nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations fournies sur notre site ne contiennent pas d'erreur.
Si vous avez des suggestions/corrections pour cet avis, n'hésitez pas à nous en informer.